Regulamin Świadczenia Usług

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Salonie Kosmetycznym AZYL

 1. Klienci zakładu kosmetycznego AZYL są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.
 2. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
 3. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk firmy Ecolab (zgodnie z EN 1500) i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
 4. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce.
 5. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.
 6. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. (instrukcja - poniżej) Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 7. Pracownicy zakładu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Zabrania się pracownikom noszenia biżuterii w postaci pierścionków czy bransoletek w czasie pracy.
 8. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
 9. Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.
 10. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.
 11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 12. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
 13. Wykonanie zabiegu makijażu trwałego, zabiegu elektrolizy i mikrokoagulacji wymaga pisemnej zgody klienta na wykonanie zabiegu.
 14. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). Są to bardzo istotne informacje, szczególnie w przypadku kwalifikacji do zabiegów elektrostymulacji.
 15. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 16. Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Saloniku Kosmetycznego AZYL za przeprowadzony zabieg.
 17. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 18. Pracownik porządkuje stanowisko pracy po każdym przeprowadzonym zabiegu.
 19. W pomieszczeniach zabiegowych zakładu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 20. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia- Państwowy Zakład Higieny.

Instrukcja użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku

 1. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych, zamkniętych pojemnikach.
 2. Zabrania się używania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku do kolejnego zabiegu bez uprzedniej dezynfekcji tych narzędzi.
 3. Po każdym użyciu narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji.
 4. Bezpośrednio po użyciu, narzędzia są myte pod bieżącą wodą ze środkiem antybakteryjnym, następnie zostają umieszczone w myjce ultradźwiękowej ze środkiem myjąco-dezynfekującym; ultraseptin classic o szerokim spektrum działania w całkowitym zanurzeniu
 5. Pojemniki z narzędziami zalanymi środkiem dezynfekcyjnym są szczelnie zamykane, znakowane.
 6. Narzędzia poddawane są dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym przez okres określony przez producenta stosowanego środka dezynfekującego.
 7. Po dezynfekcji płynnej narzędzia są dokładnie płukane pod bieżącą wodą, osuszane, a następnie pakowane i zgrzewane w torebkach do sterylizacji po czym zostają umieszczane w autoklawie medycznym klasy B (Tau Clave 3000 F.V)i poddawane sterylizacji w wysokiej temperaturze.